Apple chi 1 tỷ USD mua mảng sản xuất chip modem của...

Apple chi 1 tỷ USD mua mảng sản xuất chip modem của Intel Corp

Apple dự kiến sử dụng công nghệ modem của Qualcomm dành cho iPhone 5G vào năm 2020, nhưng muốn tự phát triển công nghệ riêng để sử dụng cho một số sản phẩm vào năm 2021.

13
1
SHARE