Apple đã bắt đầu sản xuất iPhone 11

Apple đã bắt đầu sản xuất iPhone 11

Các nhà cung cấp của Apple tại Trung Quốc được cho là đang chuẩn bị sản xuất 75 triệu chiếc iPhone 11 trong giai đoạn đầu.

12
1
SHARE