Apple nhận bằng sáng chế kính thực tế hỗn hợp nhận dạng...

Apple nhận bằng sáng chế kính thực tế hỗn hợp nhận dạng cử chỉ

Văn phòng sáng chế và thương hiệu Mỹ (USPTO) vừa công bố bằng sáng chế của Apple, liên quan đến kính AR/VR tiên tiến có khả năng theo dõi biểu cảm và cử chỉ trên khuôn mặt.

4
1
SHARE