Cách chọn cùng lúc nhiều email, file, thư mục trên iOS 13...

Cách chọn cùng lúc nhiều email, file, thư mục trên iOS 13 và iPadOS 13

Nếu bạn thường xuyên phải làm việc với nhiều đối tượng, chẳng hạn email, file hoặc thư mục, bạn có thể sử dụng cử chỉ Multiselect để chọn nhanh nhiều đối tượng cùng lúc.

20
2
SHARE