Cách kiểm tra kỹ lưỡng bảo mật trên iPhone của bạn chỉ...

Cách kiểm tra kỹ lưỡng bảo mật trên iPhone của bạn chỉ với 2 bước đơn giản

Mỗi lần bạn tải ứng dụng về, bạn chắc chắc sẽ gặp ngay những lời nhắc và yêu cầu quyền truy cập vào những thông tin cá nhân khác nhau. Đó là lúc bạn đang cung cấp cho các ứng dụng quyền truy cập đầy đủ vào dữ liệu cá nhân như vị trí, danh bạ và hơn thế nữa. Và bây giờ, bạn có thể điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư và giữ thông tin cá nhân ở chế độ riêng tư chỉ 2 bước đơn giản.

9
1
SHARE