Cách mở nhanh trang cài đặt một ứng dụng bất kỳ trên...

Cách mở nhanh trang cài đặt một ứng dụng bất kỳ trên iPhone

iOS có một tính năng ẩn cho phép bạn truy cập nhanh vào trang cài đặt của một ứng dụng, không cần mở Settings theo cách thủ công, cũng như rời khỏi ứng dụng hiện hành.

17
2
SHARE

Mặc dù iOS có rất nhiều điểm mạnh, nhưng cài đặt bên trong ứng dụng (in-app settings) lại không nằm trong số đó. Thật vậy, hầu hết các ứng dụng bên thứ ba đều có tùy chọn để truy cập vào trang cài đặt, trong khi các ứng dụng mặc định của Apple lại không có tùy chọn đó. Mỗi khi bạn muốn thay đổi cài đặt của các ứng dụng như MusicPhotosCamera, và các ứng dụng khác của Apple, bạn phải rời khỏi màn hình ứng dụng hiện tại, và mở ứng dụng Settings.

Cách mở nhanh trang cài đặt một ứng dụng bất kỳ trên iPhone

Giả sử bạn đang mở ứng dụng Music, nghe các bài hát yêu thích, và muốn tăng âm bass, thay vì rời khỏi ứng dụng Music, mở Settings, và sau đó chọn Music, bạn hãy sử dụng câu lệnh sau đây:

Hey Siri, open preferences

Ngay lập tức, iOS sẽ mở trang cài đặt của ứng dụng Music cho bạn. Bạn phải sử dụng từ khóa “preferences”, vì nếu bạn sử dụng “settings”, Siri sẽ mở ứng dụng Settings và đưa bạn đến trang cài đặt bạn đã sử dụng trong lần gần đây nhất, hoặc màn hình chính của ứng dụng Settings.

Cách mở nhanh trang cài đặt một ứng dụng bất kỳ trên iPhone

Tất nhiên, Hey siri không phải là cách duy nhất để bạn làm việc này. Bạn có thể kích hoạt Siri bằng nút Home, nút Side (Nguồn), hoặc sử dụng tùy chọn Type to Siri để nhập câu lệnh “Open preferences”. Trên iOS 13, bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm trên màn hình chính để làm điều tương tự, sau đó chọn Ask Siri. Bạn thậm chí có thể rút ngắn câu lệnh từ “Open preferences” thành “preferences”:

Hey Siri, preferences

Cách mở nhanh trang cài đặt một ứng dụng bất kỳ trên iPhone

Tóm lại, bạn chỉ cần đọc câu lệnh “Open preferences” hoặc “preferences” khi bạn đang ở trên một ứng dụng mặc định hoặc bên thứ ba, và iOS sẽ mở trang cài đặt của ứng dụng đó cho bạn.

Ngoài ra, bạn có thể mở cài đặt của ứng dụng khác khi bạn đang ở ứng dụng này bằng cách thêm tên của ứng dụng vào câu lệnh, chẳng hạn “Open ‘Music’ preferences” khi bạn đang ở ứng dụng Notes. Cú pháp như sau:

Hey Siri, open [tên_ứng_dụng] preferences

(theo Gadget Hacks / Vietnamnet)

>> Cách kích hoạt tính năng tối ưu hóa quá trình sạc pin trên iOS 13