Đây là chi tiết rất nhỏ nhưng đủ chứng tỏ iPhone 11...

Đây là chi tiết rất nhỏ nhưng đủ chứng tỏ iPhone 11 vẫn có điểm đáng khen về mặt thiết kế

Có những điều chỉ Apple mới muốn, và đặc biệt là dám thử.

13
1
SHARE