iPhone 12 sẽ mỏng hơn đáng kể

iPhone 12 sẽ mỏng hơn đáng kể

iPhone mới được cho sẽ mỏng 7,4 mm, mỏng hơn đáng kể so với mức 8,1 mm của iPhone 11 Pro Max.

11
1
SHARE