Steve Jobs – Kẻ mù code, mù công nghệ và bài học...

Steve Jobs – Kẻ mù code, mù công nghệ và bài học để đời cho cả thế giới Hi tech

So với những huyền thoại công nghệ, Steve Jobs có hiểu biết kỹ thuật thấp đến mức ngạc nhiên, ông cũng không biết code, ấy vậy mà kẻ mù code ấy lại tạo ra một cỗ máy tuyệt vời

12
1
SHARE