Tính năng mới trên iPhone có thể khiến điện thoại Android lỗi...

Tính năng mới trên iPhone có thể khiến điện thoại Android lỗi thời

Touch ID mới sẽ hoạt động trên toàn bộ màn hình của iPhone, tăng cường khả năng bảo mật cho Face ID hiện tại.

8
1
SHARE